Soms zijn bepaalde gewoonten, overtuigingen en gevoelens die je nu of in het verleden hebt aangeleerd, omdat je ze nodig had om te kunnen overleven, tegen je gaan werken. In het verleden had je ze nodig omdat je als klein kind afhankelijk was van de volwassenen in je omgeving. Nu wil je het anders, maar het lukt je niet, omdat die gewoonte of dat gevoel je een stukje zekerheid gaf. Maar die zekerheid is schijn. Je bent niet meer dat kleine kind van toen, je bent nu volwassen.

In gesprekstherapie kijken we welke ruimte en plaats je wilt innemen. Door oefeningen uit NLP ( Neuro Linguïstisch Programmeren) en TA ( Transactionele Analyse ) leer je bewuster omgaan met jezelf en anderen, beter communiceren, omgaan met conflicten, met macht en onmacht, met jezelf leiding geven en met leiding krijgen. Dat kan een interessante ondekkingsreis zijn.