En wat is dan integrale gezondheid?

Met integrale gezondheid bedoelen we dat gezondheid te maken heeft met aspecten uit alle kwadranten in het model van Ken Wilber.

RB: ziekte is een door de arts te constateren, objectiveerbare afwijking in het lichaam of de geest. Als we klachten hebben bezoeken we eerst een arts die ons nakijkt en bij ziekte een behandeling voorschrijft.

LB: de subjectieve beleving van het individu. Hoe ervaart iemand zijn eigen gezondheid? Wat als we klachten hebben, maar de arts kan niets afwijkends vinden? Of als we klachten houden terwijl we volgens de arts genezen zijn? In dit kwadrant vinden we andere vormen van gezondheid dan strikt fysieke gezondheid (afwezigheid van ziekte): de invloed van gevoelens en emoties, van gedachten (cognities en attributies), van levensgebeurtenissen op gezondheid, en ook de ‘spirituele dimensie’ van gezondheid: het geven van betekenis en het ervaren van zinvolheid.

RO: kan een mens gezond zijn als zijn of haar omgeving ziek is? We kunnen daarbij denken aan allerlei chemische stoffen in het milieu (voedsel, water, lucht) tot vergiftigde intermenselijke relaties. Waar ligt de oorzaak van de ziekte als een scholier een psychiater bezoekt vanwege een angststoornis. Zijn vader slaat hem regelmatig, zijn moeder is verslaafd aan sherry en voordat hij de school binnen mag moet hij eerst door een poortje met een metaaldetector heen. Wie noemen we in deze situatie ziek?

LO: als mensen zijn we altijd lid van een groter systeem: onze familie, een sportvereniging of de organisatie waar we voor werken. Ook onbewuste invloeden uit dit soort systemen kunnen ziekte en gezondheidsproblemen veroorzaken. Maar ook cultuur speelt een rol: hoe denken we als collectief over AIDS, en waarom heeft een manager een burn out en is een produktiemedewerker ‘slechts’ overspannen? Waarden en normen in de cultuur -familie, organisatie, maatschappij- kunnen mede individueel gedrag bij ziekte bepalen.

Een integraal georiënteerde benadering van ziekte en gezondheidsproblematiek houdt in dat een arts of een therapeut bij zijn advisering rekening houdt met het gegeven dat de ziekte-oorzaak of de factoren, die een ziekte of een gezondheidsprobleem in stand houden, in ieder van de vier kwadranten kan liggen en met het gegeven dat een verstoring in één van de kwadranten samen kan gaan met een ontregeling in een of meer van de overige kwadranten.